muøa traùi caây theá giôùi

  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Cherry Mỹ
Cherry SuperBig Mỹ VIP - Cherry Mỹ

Cherry SuperBig Mỹ VIP - Cherry Mỹ

Cherry Number One - Cherry Mỹ

Cherry Number One - Cherry Mỹ

Cherry Jumbo Mỹ - Cherry Mỹ

Cherry Jumbo Mỹ - Cherry Mỹ

Cherry SuperBig - Cherry Mỹ

Cherry SuperBig - Cherry Mỹ

Cherry Đỏ Mỹ - Cherry Mỹ

Cherry Đỏ Mỹ - Cherry Mỹ

Cherry Vàng Mỹ - Cherry Mỹ

Cherry Vàng Mỹ - Cherry Mỹ

Nho Mỹ
Nho xanh không hạt Mỹ VIP

Nho xanh không hạt Mỹ VIP

Nho đỏ Candy Heart Mỹ

Nho đỏ Candy Heart Mỹ

Nho Đỏ không hạt cao cấp Mỹ

Nho Đỏ không hạt cao cấp Mỹ

Nho Đỏ hữu cơ - Nho Mỹ

Nho Đỏ hữu cơ - Nho Mỹ

Nho xanh không hạt Mỹ

Nho xanh không hạt Mỹ

Nho Giọt trăng ngọt ngào - Nho Mỹ

Nho Giọt trăng ngọt ngào - Nho Mỹ

Nho Xanh không hạt cao cấp Mỹ

Nho Xanh không hạt cao cấp Mỹ

Nho Đen không hạt Mỹ

Nho Đen không hạt Mỹ

Nho Đỏ Không Hạt Mỹ

Nho Đỏ Không Hạt Mỹ

Nho Thomcord - Nho Mỹ

Nho Thomcord - Nho Mỹ

Nho Đen không hạt cao cấp Prima - Nho Mỹ

Nho Đen không hạt cao cấp Prima - Nho Mỹ

Nho tiêu Mỹ - Nho Mỹ

Nho tiêu Mỹ - Nho Mỹ

Nho Ngón tay Phù thủy - Nho Mỹ

Nho Ngón tay Phù thủy - Nho Mỹ

Nho Đen có hạt Mỹ - Nho Mỹ

Nho Đen có hạt Mỹ - Nho Mỹ

Táo Mỹ
Táo Envy Mỹ size nhỏ - Táo Mỹ

Táo Envy Mỹ size nhỏ - Táo Mỹ

Táo Rosalynn - táo hữu cơ Mỹ

Táo Rosalynn - táo hữu cơ Mỹ

Táo Golden Delicious Mỹ

Táo Golden Delicious Mỹ

Táo Fuji Mỹ

Táo Fuji Mỹ

Táo Cripps Pink Mỹ

Táo Cripps Pink Mỹ

Táo Rockit Mỹ

Táo Rockit Mỹ

Táo Red Organic - Táo Đỏ hữu cơ Mỹ

Táo Red Organic - Táo Đỏ hữu cơ Mỹ

Táo hữu cơ - Ambrosia Mỹ

Táo hữu cơ - Ambrosia Mỹ

Táo xanh Granny Smith Mỹ

Táo xanh Granny Smith Mỹ

Táo hữu cơ - RosaLynn Mỹ

Táo hữu cơ - RosaLynn Mỹ

Táo hữu cơ - Gala Mỹ

Táo hữu cơ - Gala Mỹ

Táo Pink Lady - Táo Mỹ

Táo Pink Lady - Táo Mỹ

Táo Autumn Glory - Táo Mỹ

Táo Autumn Glory - Táo Mỹ

Táo Ambrosia - Táo Mỹ

Táo Ambrosia - Táo Mỹ

Táo FuJi Mỹ - Táo Mỹ

Táo FuJi Mỹ - Táo Mỹ

Táo Gala Mỹ - Táo Mỹ

Táo Gala Mỹ - Táo Mỹ

Táo Honeycrisp - Táo Mỹ

Táo Honeycrisp - Táo Mỹ

Táo Envy Mỹ - Táo Mỹ

Táo Envy Mỹ - Táo Mỹ

Táo Red Delicious - Táo Đỏ Mỹ

Táo Red Delicious - Táo Đỏ Mỹ

Mận Mỹ
Mận October Sun - Mận Mỹ

Mận October Sun - Mận Mỹ

Trái cây Mỹ
Nho Đỏ Kẹo Kissy Pop

Nho Đỏ Kẹo Kissy Pop

Cherry Đỏ VIP

Cherry Đỏ VIP

Cherry SuperBig Mỹ - Hộp gỗ

Cherry SuperBig Mỹ - Hộp gỗ

Cherry Number One Mỹ - Hộp gỗ

Cherry Number One Mỹ - Hộp gỗ

Cherry Top Mỹ

Cherry Top Mỹ

Nho Đỏ kẹo Candy Snaps

Nho Đỏ kẹo Candy Snaps

Nho xanh Summer Crips - Mỹ

Nho xanh Summer Crips - Mỹ

Cherry Top Mỹ - VIP hộp gỗ

Cherry Top Mỹ - VIP hộp gỗ

Cherry vàng Mỹ-VIP hộp gỗ

Cherry vàng Mỹ-VIP hộp gỗ

Việt quất Organic Mỹ

Việt quất Organic Mỹ

Cherry vàng VIP

Cherry vàng VIP

Cam vàng Navel Mỹ

Cam vàng Navel Mỹ

Táo xanh Green Dragon Mỹ

Táo xanh Green Dragon Mỹ

Cherry Supper Big Organic

Cherry Supper Big Organic

Táo Autumn Glory Organic

Táo Autumn Glory Organic

Nho Đỏ tên lửa Mỹ

Nho Đỏ tên lửa Mỹ

Xuân Đào Mỹ

Xuân Đào Mỹ

Lê Mỹ
Lê Red Anjou - Lê Đỏ Mỹ

Lê Red Anjou - Lê Đỏ Mỹ

Cam Mỹ
Cam Mỹ - Cam Đỏ Cara

Cam Mỹ - Cam Đỏ Cara

Việt quất Mỹ
Việt quất Mỹ

Việt quất Mỹ

Hồng Mỹ
Hồng California

Hồng California

Kiwi Mỹ
Kiwi xanh Mỹ

Kiwi xanh Mỹ

Mua hàng : 0972747899
hotline : 0243 831 3999 (giờ hành chính)
email : cskh@kleverjuice.com.vn