muøa traùi caây theá giôùi

  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Cherry Úc
Cherry SupperBig Úc

Cherry SupperBig Úc

Cherry Top Úc

Cherry Top Úc

Cherry JumBo Úc

Cherry JumBo Úc

Cherry Number One - Cherry Úc

Cherry Number One - Cherry Úc

Cherry vàng Rainer Úc - Cherry Úc

Cherry vàng Rainer Úc - Cherry Úc

Cherry Đỏ Úc - Cherry Úc

Cherry Đỏ Úc - Cherry Úc

Kiwi Úc
Kiwi xanh Úc

Kiwi xanh Úc

Kiwi Vàng Úc

Kiwi Vàng Úc

Táo Úc
Táo Rubi Gold - Táo Úc

Táo Rubi Gold - Táo Úc

Na Úc
Na Úc

Na Úc

Hồng Úc
Hồng Úc

Hồng Úc

Bưởi Úc
Bưởi Hồng Ngọc Úc

Bưởi Hồng Ngọc Úc

Đào Úc
Xuân Đào Úc

Xuân Đào Úc

Đào vàng Úc

Đào vàng Úc

Dâu Úc
Dâu Tây Úc (Strawberry)

Dâu Tây Úc (Strawberry)

Việt Quất Úc (Blueberry)

Việt Quất Úc (Blueberry)

Mâm xôi đỏ Úc

Mâm xôi đỏ Úc

Xoài Úc
Xoài Úc

Xoài Úc

Nho Úc
Nho Đỏ không hạt Úc

Nho Đỏ không hạt Úc

Nho Đen không hạt Úc

Nho Đen không hạt Úc

Nho Đỏ không hạt Jack Salute Úc

Nho Đỏ không hạt Jack Salute Úc

Nho xanh không hạt Cotton Candy Úc

Nho xanh không hạt Cotton Candy Úc

Nho Sweet Sapphire (Nho Giọt trăng ngọt ngào) Úc

Nho Sweet Sapphire (Nho Giọt trăng ngọt ngào) Úc

KF003 - Hộp 5kg Nho đen không hạt Úc

KF003 - Hộp 5kg Nho đen không hạt Úc

KF002 - Hộp 5kg Nho xanh không hạt Úc

KF002 - Hộp 5kg Nho xanh không hạt Úc

KF001 - Hộp 5kg Nho đỏ không hạt Úc

KF001 - Hộp 5kg Nho đỏ không hạt Úc

Nho xanh không hạt Luisco - Nho Úc

Nho xanh không hạt Luisco - Nho Úc

Nho Đen có hạt - Nho Úc

Nho Đen có hạt - Nho Úc

Nho Đỏ có hạt Úc - chủng Red Globe

Nho Đỏ có hạt Úc - chủng Red Globe

Nho Đỏ không hạt Crimson Úc

Nho Đỏ không hạt Crimson Úc

Nho Đen không hạt Autumn Royal - Nho Úc

Nho Đen không hạt Autumn Royal - Nho Úc

Nho Xanh không hạt Autumn Crisp - Nho Úc

Nho Xanh không hạt Autumn Crisp - Nho Úc

Nho đỏ Red Currant Úc - Nho Úc

Nho đỏ Red Currant Úc - Nho Úc

Mận Úc
Mận Úc

Mận Úc

Quýt Úc
Quýt Úc

Quýt Úc

Lê Úc
Lê Nashi Úc

Lê Nashi Úc

Lê Thiên Đường Úc

Lê Thiên Đường Úc

Lê Corella Úc

Lê Corella Úc

Trái cây Úc
Cherry SuperBig - Cherry Úc

Cherry SuperBig - Cherry Úc

Nho Đỏ không hạt Sweet Nectar - Úc

Nho Đỏ không hạt Sweet Nectar - Úc

Cam Úc
Cam vàng Navel Úc

Cam vàng Navel Úc

Cam Đỏ Cara Cara - Cam Úc

Cam Đỏ Cara Cara - Cam Úc

Bơ Úc
Bơ Úc

Bơ Úc

Dưa Úc
Dưa Đá úc

Dưa Đá úc

Dưa Sapo Úc

Dưa Sapo Úc

Dưa mật Úc

Dưa mật Úc

Chanh Úc
Chanh Vàng Úc (Lemons)

Chanh Vàng Úc (Lemons)

Mua hàng : 0972747899
hotline : 0243 831 3999 (giờ hành chính)
email : cskh@kleverjuice.com.vn