11:14 - 13/01/2015

Chính sách viết hóa đơn VAT 5%

- Theo quy định của Nhà nước, thuế suất VAT cho các sản phẩm trái cây tươi 5%.
- Quý khách hàng có nhu cầu viết hóa đơn VAT đối với các sản phẩm trái cây tươi được yêu cầu ghi lại các thông tin cần thiết qua Mẫu phiếu yêu cầu viết hóa đơn tại cửa hàng Klever Fruits trong vòng 24h kể từ khi mua hàng.
- Giá trị viết trên hóa đơn VAT bằng với giá trị thực tế tiêu dùng của khách hàng. Quý khách hàng được yêu cầu gửi lại hóa đơn bán hàng phục vụ cho việc viết hóa đơn VAT. 
- Klever Fruits sẽ hoàn thành viết hóa đơn sau từ 7-10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của khách hàng tại cửa hàng. Quý khách có thể để lại số điện thoại để cửa hàng Klever Fruits liên hệ với khách hàng ngay khi đã có hóa đơn.
- Khách hàng tự đến lấy hóa đơn tại cửa hàng, công ty không có dịch vụ gửi qua đường bưu điện hoặc giao hóa đơn trực tiếp đến khách hàng. Các trường hợp đặc biệt như ở ngoại tỉnh… khách hàng có thể yêu cầu Quản lý cửa hàng có sự trợ giúp đặc biệt.
- Quý khách hàng ký vào sổ giao nhận hóa đơn khi lấy hóa đơn VAT.
- Sau 3 tháng, khách hàng không đến lấy, hóa đơn sẽ được trả lại văn phòng công ty.


 Klever Fruits

Mua hàng : 0972747899
hotline : 0243 831 3999 (giờ hành chính)
email : cskh@kleverjuice.com.vn