KLEVER FRUITS HOAN HỈ TẶNG CUỐN SÁCH "KINH ĐỊA TẠNG" DO THƯỢNG TỌA THÍCH NHẤT TỪ SOẠN DỊCH

15:20 - 31/05/2018


Địa là tâm địa, tâm địa của Bồ Tát; khác với tâm địa của chúng sanh thì đổi thay; không chắc thật; không cố định. Tâm địa của Bồ Tát Địa Tạng thì bền vững không gì phá hoại được, nên thật bền chắc; Tạng là thuộc “ a- lại-da thức “ là thức thứ tám có nhiệm vụ chứa tất cả nghiệp lành( a good karmas; or bad karmas) nghiệp dữ từ vô thỉ nhiều kiếp đến nay, và những tháng; ngày dài vô tận đi theo mãi mãi thời gian về sau; nên ta diễn tả “ Tạng “ là chứa đầy đủ hết. Khi con người tu hành đến quả vị Giác-Ngộ rốt ráo; thì các Chư Phật đều khen ngợi về sự đạt đạo của người đó, mười phương Chư Bồ Tát cùng ca tán, mười phương Chư Bồ Tát thấy có một vị đạt đạo nên cùng đến tham kiến để học hỏi ngợi khen, và tán thán công đức thù thắng.

Thiện nhân duyên là may gặp được Phật pháp, khi khen Địa Tạng công đức vô lượng thì tâm mình phải tự hòa nhập vào tâm Đia Tạng Bồ Tát bản nguyện .

Tâm -Từ tức là do tâm từ chứa vô lượng hạnh lành, dù trải qua vô lượng kiếp để cứu độ chúng sinh cũng không ngại gian nan, nghĩa là dù những ai có trải qua bao lâu kiếp đi chăng nữa,họ vẫn nhất tâm cứu giúp chúng sinh thể hiện từ Tâm của hàng Bồ Tát và Chư Thánh chúng.

Mỗi ngày; mỗi giờ; mỗi phút; mỗi giây các niệm khởi: tham, sân, si, mạn, nghi, hỷ,nộ; hơn, thua, được, mất, vinh, nhục, v.v… ẩn náu trong Tâm ta; nên ta phải dùng giới ngăn chận chúng cho đến không còn một chúng sinh nào trong tâm ta nữa thì ta mới hoàn tất nhiệm vụ, tức là khi địa ngục không còn một chúng sinh nào ta mới chịu thành Phật ( Giác-Ngộ ). Đây là ý nghĩa của kinh nói khi nào hết chúng sinh trong Địa ngục thì ngài Bồ Tát Địa Tạng mới thành Phật, vì chúng sinh vẫn còn ở trong tâm của mỗi người; nên lời thề nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chưa thành quả vị Phật.
Với mong muốn nhiều người biết đến Phật Pháp để có cuộc sống an lạc hạnh phúc ngay hiên tại và tương lai. Được sự đồng ý của Thầy Thượng Tọa Thích Nhật Từ Klever Fruits xin gửi tặng quý khách hàng các cuốn sách về Phật Pháp như sau:
1. Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu - TT. Thích Nhật Từ
2. Kinh Phật Cho Người Tại Gia - TT. Thích Nhật Từ
3. Kinh Phổ Môn - TT. Thích Nhật Từ
4. Kinh Địa Tạng - TT. Thích Nhật Từ
5. Những Lời Phật Dạy
6. 423 Lời Vàng Của Phật - TT. Thích Nhật Từ
7. Kinh Vu Lan Báo Hiếu - TT. Thích Nhật Từ biên soạn
8. Kinh Dược Sư - TT. Thích Nhật Từ
Các Quý khách hàng yêu thích Phật Pháp và muốn nhận sách miễn phí vui lòng làm theo các bước sau:
1. Like fanpage Klever Fruits và chia sẻ topic này để lan tỏa thông tin tới nhiều người.
2. Đăng kí với cú pháp: Họ tên - số điện thoại - địa chỉ cửa hàng muốn nhận -
Đăng kí tên đầu sách Kinh muốn thỉnh.
Ví dụ: Nguyễn Văn A -SĐT - Nhận sách tại cửa hàng 196 Bà Triệu - Xin thỉnh quyển 1,2..
Nếu Phật tử hoan hỉ cúng dường sách Kinh Phật có thể trực tiếp gửi tại cửa hàng mà quý khách qua thỉnh Kinh hoặc liên hệ với hotline: 0972747899
Xin được hoan hỉ gửi tặng đến Quý khách hàng của Klever Fruits.

Mua hàng : 0972747899
hotline : 0243 831 3999 (giờ hành chính)
email : cskh@kleverjuice.com.vn