Tin töùc

Tin Töùc klever fruits

KLEVER FRUITS CHÀO ĐÓN CHUYẾN BAY THỨ 2 CỦA CHERRY MỸ VỀ CẢNG HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

KLEVER FRUITS CHÀO ĐÓN CHUYẾN BAY THỨ 2 CỦA CHERRY MỸ VỀ CẢNG HÀNG KHÔNG...

Cherry Mỹ được nhập khẩu trực tiếp bằng đường hàng không vì vậy chỉ sau 48h những trái cherry Mỹ sau khi thu hái sẽ cập bến tại hệ thống Klever Fruits.

tin töùc noåi baät

KLEVER FRUITS CHÀO ĐÓN CHUYẾN BAY THỨ 2 CỦA CHERRY MỸ VỀ CẢNG HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

KLEVER FRUITS CHÀO ĐÓN CHUYẾN BAY THỨ 2 CỦA CHERRY MỸ VỀ CẢNG HÀNG KHÔNG...

Cherry Mỹ được nhập khẩu trực tiếp bằng đường hàng không vì vậy chỉ sau 48h những trái cherry Mỹ sau khi thu hái sẽ cập bến tại hệ thống Klever Fruits.
Mua hàng : 0972747899
hotline : 0243 831 3999 (giờ hành chính)
email : cskh@kleverjuice.com.vn