video klever fruits

Công bố kết quả Mini Game "ĐÓN GIÁNG SINH AN LÀNH"

Hoạt động 10:52 - 25/12/2017 Lượt xem : 0
Đáp án đúng là đáp án B. Klever Fruits đã quay trực tiếp random vào 10h03' ngày 25/12 và 4 con số may mắn ngày hôm nay là: 7 - 71 - 11 - 89. Xin chúc mừng 4 khách hàng trùng với 4 số may mắn mà Klever Fruits quay ngày hôm nay.
Mua hàng : 0972747899
hotline : 0243 831 3999 (giờ hành chính)
email : cskh@kleverjuice.com.vn