Hồng Hot house New Zealand sẽ được bảo quản như thế nào tại kho lạnh của Klever Fruit ??? Trước khi được vận chuyển xuống dưới cửa hàng và đến tay người tiêu dùng. Hãy cùng tìm hiểu nhé !!!