Từ ngày 16/12/2015, Klever Fruit lần đầu tiên cho ra mắt thị trường thương hiệu táo Juliet Organic (táo hữu cơ) biểu tượng của nước Pháp.