Ngài Jean-Baptiste PINEL - Giám đốc quản lý Primland, mảnh đất cho ra đời những trái kiwi xanh Oscar ngon nhất nước Pháp đã gửi lời chào trực tiếp với các khách hàng Việt Nam.