Domex Superfresh Growers là hãng trồng và xuất khẩu hàng đầu về táo, lê và cherry từ vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Họ đã canh tác ở vùng đất phía đông Washington trong hơn 125 năm.