Tại Klever Fruit, chúng tôi cam kết không chỉ quýt Úc mà các sản phẩm khác hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo quản 100% trong các kho lạnh nhiệt độ từ 0-4 độ C ở kho trung tâm và từ 4-6 độ C ở cửa hàng.