Sự kiện "Ra mắt Bộ sản phẩm hồng New Zealand trồng trong nhà kính nóng" được tổ chức ngày 7/8/2020 với sự tham dự của Bà Wendy Matthews- Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam và Ban lãnh đạo, nhân viên Klever Fruit.