Klever Fruit hân hạnh được tiếp đón phái đoàn Bộ nông nghiệp Bang Washington. Dẫn đầu phái đoàn là Bà Rianne Ham - Giám đốc Tiếp thị Quốc tế của Bộ Nông nghiệp Bang Washington cùng sự có mặt của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chủ nhà vườn uy tín trong chuyến thăm lần này.