(Trích dẫn từ FRUITNET - ASIA FRUIT MAGAZINE)

HANOI—In spite of a short lockdown, Vietnam’s produce trade has been severely affected by coronavirus. Our company put a seven-pronged action plan in place to tackle challenges posed by the pandemic.

by Hai Nguyen, Owner, Klever Fruit

Hai Nguyen founded specialist fruit importer-retailer Klever Fruit in 2009

COMMENT—South-East Asia

Thanks to swift measures by the Vietnamese government at the first sign of coronavirus (Covid-19), the country only experienced 15 days of complete lock-down in April. Even though supermarkets and fresh fruit chains like Klever Fruit were encouraged to remain open, we lost 80 per cent of our sales that month and we had to temporarily close half of our 52 stores.

 

By May, our sales had recovered by 70 per cent, and this figure went up to 100 per cent in June and July. However, imports were still severely affected by Covid-19. Airfreight charges dramatically increased by up to US$5 per kg. In many cases, shippers and importers like Klever Fruit decided to share the increased costs so we could move the fruit as quickly as possible. The flight schedule was also cut from seven per week to one or two per week, meaning less choice and less volume. We had to plan shipments ahead of time.

 

In short, although the spread of Covid-19 has been eliminated in Vietnam and our business has successfully resumed, several pandemic-related costs have arisen. We have managed to successfully cope with the pandemic by implementing the following action plan:

• Saving costs: We have reviewed and restructured our entire company. We closed some less profitable stores, and we negotiated a 30-50 per cent discount on rent for three months with most of our landlords.

• Improving customer management: We upgraded our management software system to monitor customer purchasing patterns, which enabled us to tailor our fruit supply to each store.

• Increasing our labour effectiveness: Training is the key to increasing our effectiveness. We organise at least two online training courses for staff per week.

• Motivating our employees: We make sure every single member of staff is informed each day about our business and our performance through Workplace.

• Branding: We developed a collection of unique, premium fruit gift boxes for customers to buy as gifts during Covid-19.

• Communicating to customers: We communicate online and offline to our customers, telling them that we are more than just a high-end fruit seller, but that we bring the lifestyle, culture and the true life-value of our growers to our end customers.

• Online sales: Although we have offered a home delivery service for the last seven years, due to Covid-19, we have found great opportunities with online sales. We have reformed our online sales centre with five staff working fulltime. Their job is to take care of each customer’s weekly menu and to drive sales through social network platforms.

Just like any other change in life, we have to accept Covid-19 and live with it. I think, looking on the bright side, Covid-19 can motivate businesses to address ineffectiveness and find solutions to survive.

A BRIEF HISTORY

Klever Fruit, which opened its first store in 2009, operates 40 stores in Hanoi and 12 in Ho Chi Minh City, and also sells fruit via its online sales channel via Facebook and Zalo.

The high-end fruit chain has its own cold warehouse for fruit storage and fleet of refrigerated trucks. It imports fruit direct from growers. Since July, Klever Fruit has opened four new stores in prime locations.

 

Người viết: Nguyễn Xuân Hải – Tổng giám đốc, người sáng lập thương hiệu Klever Fruit

HÀ NỘI—Mặc dù phải đóng cửa trong thời gian ngắn, hoạt động thương mại nông sản của Việt Nam đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi virus Corona. Công ty chúng tôi đã đưa ra một kế hoạch hành động gồm bảy hướng để giải quyết những thách thức do đại dịch đặt ra. Nhờ các biện pháp nhanh chóng của Chính phủ Việt Nam khi có dấu hiệu đầu tiên của virus Corona (Covid-19), cả nước chỉ trải qua 15 ngày phong tỏa hoàn toàn vào tháng Tư. Mặc dù các siêu thị và chuỗi trái cây tươi như Klever Fruit được khuyến khích tiếp tục mở cửa nhưng chúng tôi đã mất 80% doanh thu trong tháng đó và phải tạm thời đóng cửa một nửa trong số 52 cửa hàng của mình.

Đến tháng 5, doanh số bán hàng của chúng tôi đã phục hồi 70% và con số này tăng lên 100% vào tháng 6 và tháng 7. Tuy nhiên, nhập khẩu vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Phí vận tải hàng không tăng đáng kể lên tới 5 USD/kg. Trong nhiều trường hợp, các chủ hàng và nhà nhập khẩu như Klever Fruit quyết định chia sẻ chi phí gia tăng để chúng tôi có thể vận chuyển trái cây nhanh nhất có thể. Lịch bay cũng giảm từ bảy chuyến mỗi tuần xuống còn một hoặc hai chuyến mỗi tuần, nghĩa là có ít sự lựa chọn hơn và số lượng chuyến bay ít hơn. Chúng tôi phải lên kế hoạch vận chuyển trước thời hạn.

Tóm lại, mặc dù sự lây lan của Covid-19 đã được loại bỏ ở Việt Nam và hoạt động kinh doanh của chúng tôi đã nối lại thành công nhưng một số chi phí liên quan đến đại dịch đã phát sinh. Chúng tôi đã ứng phó thành công với đại dịch bằng cách thực hiện kế hoạch hành động sau:

• Tiết kiệm chi phí: Chúng tôi đã rà soát và tái cơ cấu toàn bộ công ty. Chúng tôi đóng cửa một số cửa hàng kém lợi nhuận và thương lượng giảm 30-50% tiền thuê nhà trong ba tháng với hầu hết các chủ nhà.

• Cải thiện quản lý khách hàng: Chúng tôi đã nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý để theo dõi hành vi mua hàng của khách hàng, điều này cho phép chúng tôi điều chỉnh nguồn cung cấp trái cây cho từng cửa hàng.

• Tăng hiệu quả lao động: Đào tạo là chìa khóa để tăng hiệu quả lao động của chúng tôi. Chúng tôi tổ chức ít nhất hai khóa đào tạo trực tuyến cho nhân viên mỗi tuần.

• Động viên nhân viên: Chúng tôi đảm bảo mỗi nhân viên đều được thông báo mỗi ngày về hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động của mình thông qua kênh làm việc nội bộ.

• Xây dựng thương hiệu: Chúng tôi đã phát triển bộ sưu tập hộp quà trái cây cao cấp, độc đáo để khách hàng mua làm quà trong thời gian diễn ra dịch Covid-19.

• Giao tiếp với khách hàng: Chúng tôi giao tiếp trực tuyến và ngoại tuyến với khách hàng, nói với họ rằng chúng tôi không chỉ là người bán trái cây cao cấp mà còn mang phong cách sống, văn hóa và giá trị cuộc sống thực sự của người trồng trọt đến khách hàng

• Bán hàng trực tuyến: Mặc dù đã cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà trong 7 năm qua nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chúng tôi đã tìm thấy những cơ hội lớn với việc bán hàng trực tuyến. Chúng tôi đã cải tổ trung tâm bán hàng trực tuyến của mình với năm nhân viên làm việc toàn thời gian. Công việc của họ là chăm sóc thực đơn hàng tuần của từng khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng thông qua nền tảng mạng xã hội.

Cũng giống như bất kỳ sự thay đổi nào khác trong cuộc sống, chúng ta phải chấp nhận Covid-19 và sống chung với nó. Tôi nghĩ, nhìn ở khía cạnh tích cực, Covid-19 có thể tạo động lực cho doanh nghiệp giải quyết sự kém hiệu quả và tìm giải pháp để tồn tại.

 

LỊCH SỬ TÓM LƯỢC

Klever Fruit, mở cửa hàng đầu tiên vào năm 2009, vận hành 40 cửa hàng tại Hà Nội và 12 cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời bán trái cây qua kênh bán hàng trực tuyến Facebook và Zalo. Chuỗi trái cây cao cấp có kho lạnh bảo quản trái cây riêng và đội xe tải đông lạnh. Nó nhập khẩu trái cây trực tiếp từ người trồng. Kể từ tháng 7, Klever Fruit đã mở thêm 4 cửa hàng mới ở những vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố.