Klever Fruit tổ chức sự kiện "Chào mùa hồng New Zealand 2023", mang tuyệt phẩm từ New Zealand đến gần hơn với thị trường Việt Nam, mở ra cơ hội giao thoa tình hữu nghị và nền văn hóa hai quốc gia. Klever Fruit vinh dự được tiếp đón Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền New Zealand - bà Tredene Dobson tham gia sự kiện này!