Trong buổi lễ khai trương chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/11 vừa qua, Klever Fruit rất hân hạnh khi Ông Gerald Smith đã dành thời gian quý báu tới chúc mừng lễ khai trương.