Cùng Klever Fruit theo dõi chuyên mục "Thật và Giả" trong chương trình "Việt Nam hôm nay" để có cái nhìn rõ ràng tình trạng trái cây g.i.ả, trái cây nhập nhèm nguồn gốc ở hai thị trường lớn nhất cả nước là Hà Nội và Hồ Chí Minh.