Để có được những trái táo New Zealand tuyệt vời đến tay khách hàng người trồng đã phải lựa chọn những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống như sử dụng nguồn nước sạch nhất, cách bẫy côn trùng và hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm hiện đại nhất thế giới.