Hồng Hot House được trồng trong nhà kính có điều khiển chính vì thế hồng được bảo quản rất tốt không có sâu bệnh và đảm bảo được điều kiện nhiệt độ thời tiết sao cho Hồng được phát triển tốt nhất.