Chiều ngày 09/11/2017 Ông Francis Lee Trưởng đại diện Hiệp hội Táo Washington tại Việt Nam đã tham dự lễ khai trương chi nhánh của Klever Fruits tại 130 Lê Thánh Tôn Phường Bến Thành -Q1 - Thành phố Hồ Chí Minh.