Ngày 25/04/2017, Đại sứ Australia tại Việt Nam - Ngài Craig Chittick đã có chuyến thăm đến hệ thống cửa hàng Klever Fruit.