Chẳng ngẫu nhiên mà Kiwi OSCAR được khen ngợi là ngon nhất nước Pháp và cũng đồng thời nằm trong top ngon nhất thế giới. Toàn bộ công nghệ trồng và chăm sóc Kiwi Oscar của người Pháp vô cùng đáng nể.